• image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
Previous Next

Platności

Płatności UKS Fala

Składka członkowska – 220 zł/miesięcznie
płatna do 15 dnia każdego miesiąca ( bez lipca, sierpnia i grudnia). W grudniu wpłacamy składki do 5 grudnia. Powyższe jest uregulowane w pkt 8b Regulaminu UKS Fala Swarzędz.

Zgodnie z pkt. 8a regulaminu Zarząd zmniejsza składkę w przypadku jej terminowego opłacania o 20 zł.

Za składkę wniesioną w terminie uważa się składkę zaksięgowaną na koncie odpowiednio do 15 dnia miesiąca i 5 grudnia włącznie. Składki zaksięgowane od 16 dnia miesiąca i 6 grudnia powinny być przelewane w pełnej wysokości.


Numer konta klubu 68 1750 0012 0000 0000 2598 5567
tytułem: Nazwisko imię dziecka składka za m-c (podać który)
 W przypadku zleceń stałych wystarczy po nazwisku i imieniu dziecka podać "składka członkowska"
 
 Nowych członków obowiązuje wpisowe w wysokości pełnej miesięcznej składki członkowskiej. Płatne razem ze składką za pierwszy miesiąc.

Konto w BNP Paribas Bank Polska S.A